การแก้ไขครั้งล่าสุด: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2020

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของกลุ่มบริษัทแมริออท

กลุ่มบริษัทแมริออท Opens in a new browser window เล็งเห็นคุณค่าของท่านในฐานะแขกผู้เข้าพักของเราและตระหนักว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อท่าน เราต้องการให้ท่านทำความคุ้นเคยกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน (โดยเรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”)

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ที่แมริออท เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและต้องการเสนอตัวเลือก ข้อมูล และทางเลือกด้านล่างนี้แก่ท่าน เพื่อแสดงความต้องการของท่าน เช่น ท่านต้องการแบ่งปันข้อมูลใดและจำนวนเท่าใดของท่านกับเรา และเมื่อใดรวมถึงวิธีใดที่ท่านต้องการให้เราติดต่อท่าน

영업 중

เราต้องการทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ตามความต้องการส่วนบุคคล ดังที่อธิบายไว้โดยละเอียดในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา เราใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เช่น คุกกี้และแท็กบนเว็บเพจของเรา คุกกี้ยังช่วยเราในการจัดหา ปกป้อง และปรับปรุงบริการของเราด้วยเช่นกัน สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าความต้องการของท่าน โปรดเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าการติดตามของเรา

영업 중

เราต้องการมีส่วนร่วมกับท่านในลักษณะที่มีคุณค่าต่อท่าน รวมถึงความบ่อยครั้งในการได้รับการติดต่อจากเรา ในการตั้งค่าความต้องการของท่าน โปรดเข้าสู่ระบบไปที่โปรไฟล์บัญชีสมาชิกประจำของท่านและเลือกการตั้งค่าความต้องการพิเศษสำหรับการสื่อสาร หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดใช้ลิงก์ที่ด้านล่างของข้อความการสื่อสารที่เราส่งไปถึงท่าน หมายเหตุ: ถึงแม้ท่านได้เลือกปฏิเสธการยอมรับข้อความการสื่อสารของเรา เราจะยังคงส่งข้อความการทำธุรกรรมการสำรองห้องพักหรือการเข้าพักของท่านให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงก่อนเดินทางมาถึง การยืนยัน และแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าพัก

영업 중

หากท่านต้องการต้องขอการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือจำกัดการใช้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้เราเมื่อก่อนหน้านี้ หรือหากท่านต้องการได้รับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อไปยังบริษัทอีกแห่งหนึ่ง (ตามที่ท่านได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวนี้ตามกฎหมาย) กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ Open in a new browser tab ให้ครบถ้วน หากท่านมีคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของเรา กรุณาติดต่อเราที่ Privacy@Marriott.com หรือโดยทางไปรษณีย์ที่:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

ข้อมูลการติดต่อ EEA:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1EN
United Kingdom

เพื่อความปลอดภัยของท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขบัญชีรอยัลตี้ซึ่งท่านได้ระบุไว้ในคำร้องขอของท่าน และเราอาจจำเป็นต้องขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอโดยเฉพาะของท่าน ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตอบนสองตามคำร้องขอของท่าน

แมริออทรับทราบและให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของแขกที่เป็นลูกค้าของเราและเราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

ข้อมูลที่อยู่ภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลที่กลุ่มบริษัทแมริออทเก็บรวบรวม:

 • ผ่านเว็บไซต์ที่เราดำเนินการ ซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึง Marriott.com และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทแมริออทเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม (เรียกรวมกันว่า เว็บไซต์)
 • ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เราจัดหาไว้ให้ใช้งานบนหรือผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (แอป)
 • ผ่านหน้าสื่อสังคมต่าง ๆ ของเราที่เรามีอำนาจควบคุม ซึ่งก็คือหน้าที่ท่านกำลังเข้าถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันว่า หน้าสื่อสังคม)
 • ผ่านข้อความอีเมลที่เราส่งถึงท่านซึ่งเชื่อมโยงมายังแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และผ่านการสื่อสารระหว่างท่านกับเราทางออนไลน์หรือแบบพบหน้ากัน
 • จากผู้ดำเนินการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรทางการตลาด และบุคคลภายนอกอื่น ๆ และ
 • เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา หรือที่บ้านและวิลล่าที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม Homes and Villas by Marriott International (บ้านและวิลล่า) หรือผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางออฟไลน์อื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า การเยี่ยมชมโรงแรมและการปฏิสัมพันธ์ทางออฟไลน์)

ทั้งนี้ เราจะอ้างอิงโดยรวมถึงเว็บไซต์ แอป และหน้าสื่อสังคมของเรา “บริการออนไลน์” และรวมทั้งการเยี่ยมชมโรงแรมและการปฏิสัมพันธ์ทางออฟไลน์ ว่า “บริการ” หากท่านใช้บริการ ถือว่าท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

กลับไปด้านบน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ในทุกจุดที่มีการติดต่อกันตลอดการดำเนินการกับท่านในฐานะแขกผู้เข้าพัก เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลได้ หรือเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น

 •  ชื่อ
 •  เพศ
 •  ที่อยู่ไปรษณีย์
 •  หมายเลขโทรศัพท์
 •  ที่อยู่อีเมล
 •  หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่น
 •  การตั้งค่าภาษา
 •  วันเกิดและสถานที่เกิด
 •  สัญชาติ หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่รัฐบาลออกให้
 •  วันที่สำคัญ เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน และโอกาสพิเศษ
 •  ข้อมูลการเป็นสมาชิกหรือโปรแกรมความภักดี (รวมถึงบัตรชำระเงินที่ใช้แบรนด์ร่วม การเข้าร่วมในโปรแกรมของพันธมิตรตัวแทนการเดินทาง)
 •  รายละเอียดของนายจ้าง
 •  กำหนดการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะทัวร์หรือกิจกรรม
 •  การเข้าพักหรือการปฏิสัมพันธ์ของแขกในการเข้าพักครั้งก่อน สินค้าและบริการที่ซื้อ คำร้องขอบริการพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวก
 •  ข้อมูลประจำตัวของบัญชีสื่อสังคม รูปภาพโปรไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่เปิดเผยโดยการเชื่อมโยงบัญชีสื่อสังคมกับบัญชีโปรแกรมความภักดีของท่าน

ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจำกัด เรายังอาจเก็บรวบรวม:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและผู้ร่วมเดินทาง เช่น ชื่อและอายุของผู้เยาว์
 • ข้อมูลทางชีวภาพ
 • ข้อมูลด้านการเงิน
 • ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายและวิดีโอ และเสียง ซึ่งได้มาจาก (ก) กล้องรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณสาธารณะภายในโรงแรมของเรา เช่น ทางเดินและล็อบบี้ และ (ข) กล้องที่สวมบนร่างกายของเจ้าหน้าที่ป้องกันความสูญเสียและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของเรา

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของท่านที่เราใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การพักของท่านกับเราในปัจจุบันและในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของท่านที่เราได้ทราบในระหว่างการเข้าพักของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับบริการของเราที่ท่านแจ้งให้ทราบเพื่อการปรับปรุงบริการของเรา และข้อจำกัดเฉพาะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มหรือสุขภาพเพื่อรับรองสวัสดิภาพความปลอดภัยของท่าน เราอาจเก็บรวบรวม“ความต้องการส่วนบุคคล”ของท่านด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึงวันครบรอบสำคัญของท่าน (เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบแต่งงาน) ประเภทกิจกรรมที่ท่านต้องการเข้าร่วมในระหว่างการเข้าพักกับเรา และงานอดิเรกของท่าน ความต้องการส่วนบุคคลอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่มักเดินทางร่วมกับท่านเป็นประจำ ความสัมพันธ์ของท่านกับพวกเขา สถานภาพการสมรสของท่าน

หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา (เช่น ในกรณีที่ท่านสำรองห้องพักให้กับบุคคลอื่น) ท่านรับรองว่าท่านได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวและท่านอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลได้ตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

กลับไปด้านบน

คุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวม “ข้อมูลอื่น ๆ” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่เปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของท่าน หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลอื่น ๆ นั้นสามารถเปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของท่านได้ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง

 • เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเบราว์เซอร์ของท่านหรือผ่านอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ของระบบควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) ชนิดของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Macintosh) ความละเอียดหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์ ภาษา ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และชื่อและเวอร์ชันของบริการออนไลน์ (เช่น แอปต่าง ๆ) ซึ่งท่านกำลังใช้งาน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์จะทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • การใช้แอปของท่าน เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้แอป เช่น ข้อมูลการใช้งานแอป วันที่และเวลาที่แอปบนอุปกรณ์ของท่านเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์ใดที่ถูกดาวน์โหลดไปยังแอป โดยพิจารณาจากหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบออนไลน์ทำงานอย่างถูกต้อง แอปของเราอาจมีชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) จากบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเก็บรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลอื่นเพื่อการเปิดใช้งานคุณลักษณะต่าง ๆ ในแอปนี้ นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือเพื่อสร้างเสริมและปรับแต่งประสบการณ์ของท่าน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงแก่ท่านบนเว็บไซต์ของเรา แอป หรือโฆษณาภายนอก
  • การเปลี่ยนแปลงความต้องการสำหรับแอปของท่านเพื่อการเก็บรวบรวมตัวระบุโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือ ท่านสามารถตั้งค่าความต้องการของท่านได้ในแอปมือถือ Bonvoy™ ของเราโดยการเข้าไปที่แอป ไปที่ส่วน “บัญชี” ของแอป เลือกปุ่มการตั้งค่า (ไอคอนรูปเฟือง) ที่มุมขวามือด้านล่างของส่วนบัญชี แล้วเลือก “ความต้องการสำหรับการสื่อสาร” ของท่าน จากนั้นเลือก “ข้อเสนอจากพันธมิตรของเรา” นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรีเซ็ตตัวระบุโฆษณาหรือปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ภายในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์มือถือของท่าน
  • คุณลักษณะของแอปที่เป็นทางเลือก แอปของเราอาจมีคุณลักษณะที่เป็นทางเลือก ซึ่งระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จะอนุญาตให้ผู้พัฒนาแอปสามารถใช้งานได้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้งานของท่าน เราอาจจำเป็นต้องขออนุญาตจากท่านในการใช้ข้อมูลสถานที่ตั้ง กล้องถ่ายรูป หรือฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ของอุปกรณ์ของท่าน (เช่น การใช้กล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน) ท่านสามารถเลือกการไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะของแอปที่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าว ไปที่การตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่านเพื่อจัดการการอนุญาต
 • คุกกี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่จัดเก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือซึ่งท่านกำลังใช้งาน คุกกี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษา และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่รวบรวมได้ เราใช้คุกกี้สำหรับการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางระบบ เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้ตรงตามความต้องการขณะที่ใช้บริการออนไลน์ และเพื่อรับรู้คอมพิวเตอร์ของท่านในการช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ เรารวบรวมข้อมูลคุกกี้ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพื่อความต่อเนื่องในการปรับปรุงการออกแบบและฟังก์ชันการทำงาน การทำความเข้าใจถึงการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้เราจัดการกับคำถามต่าง ๆ ได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุกกี้โฆษณายังช่วยเราในการเลือกโฆษณาหรือข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อส่งอีเมลทางการตลาด หรือเพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์และอีเมลทางการตลาด ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html Open in a new browser tab
  • การปฏิเสธคุกกี้:
   • ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หรือโดยจัดการการตั้งค่าการติดตามของท่านโดยคลิกที่ “การตั้งค่าการติดตาม” ที่ด้านล่างของเว็บไซต์หน้าแรกของเรา ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจพบความไม่สะดวกบางอย่างในการใช้บริการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่สามารถรับรู้คอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เข้าใช้งาน นอกจากนี้ ท่านจะไม่ได้รับโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ จากเราที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน ในขณะนี้เราไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ของเบราว์เซอร์
  • ผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก: เราอาจใช้บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อทำการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านอาจจะสนใจเมื่อท่านเข้าใช้บริการออนไลน์ เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ ในการโฆษณาดังกล่าว บริษัทเหล่านี้จะวางหรือรับรู้คุกกี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบนเบราว์เซอร์ของท่าน (รวมถึงโดยการใช้แท็กพิกเซล) หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและเพื่อดูทางเลือกของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดไปที่ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Open in a new browser tab และ http://www.aboutads.info/ Open in a new browser tab
 • แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแท็กพิกเซล (หรือที่เรียกว่า Web Beacon และ clear GIF) ซึ่งใช้กับบริการออนไลน์บางอย่างเพื่อติดตามการดำเนินการของผู้ใช้บริการออนไลน์ (รวมถึงผู้รับอีเมล) ตรวจวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ
 • เครื่องมือวิเคราะห์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง Google Analytics และ Adobe Analytics ซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ บริการเหล่านี้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์อื่น แอป และแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ Google โดยไปที่ www.google.com/policies/privacy/‌partners/ Open in a new browser tab และปฏิเสธคุกกี้โดยการดาวน์โหลดส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อหยุดส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Open in a new browser tab ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adobe และปฏิเสธคุกกี้โดยไปที่ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html Open in a new browser tab
 • เทคโนโลยี Adobe Flash (เช่น Flash Local Shared Objects (“Flash LSO”)) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน Flash LSO และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในบางเว็บไซต์ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของท่าน รวมถึงสิ่งอื่น ๆ หากท่านไม่ต้องการให้มีการจัดเก็บ Flash LSO บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถปรับการตั้งค่า Flash Player ของท่านเพื่อปิดกั้นการจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน แผงการตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ Open in a new browser tab นอกจากนี้ ท่านยังสามารถควบคุม Flash LSO โดยเข้าไปยัง แผงการตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลทั่วไป Open in a new browser tab และปฏิบัติตามคำแนะนำ (ซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วิธีลบ Flash LSO ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เรียกว่า “ข้อมูล” บนไซต์ Macromedia) วิธีป้องกันไม่ให้มีการวาง Flash LSO บนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ได้ถามท่านก่อน และวิธีปิดกั้น Flash LSO ที่ไม่ได้ส่งมาจากผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่ท่านใช้งานอยู่ในขณะนั้น (สำหรับ Flash Player 8 และใหม่กว่า) โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player เพื่อยับยั้งหรือจำกัดการยอมรับ Flash LSO อาจลดหรือกีดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน Flash บางตัว รวมถึงแอปที่ใช้สำหรับบริการออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงข้อมูลจาก https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html Open in a new browser tab
 • ที่อยู่ IP ของท่าน เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ IP ของท่าน ซึ่งเป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน (ISP) กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งานโดยอัตโนมัติ ที่อยู่ IP จะถูกระบุและบันทึกเข้าในล็อกไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานบริการออนไลน์ รวมถึงเวลาที่เยี่ยมชมและหน้าเว็บที่ได้เข้าไปดู เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อคำนวณระดับการใช้งาน วินิจฉัยปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ และบริหารจัดการบริการออนไลน์ นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยคร่าว ๆ ของท่านจากที่อยู่ IP ของท่านด้วยเช่นกัน
 • ข้อมูลแบบแสดงผลรวมและข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม เราอาจรวมผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม โดยข้อมูลแบบแสดงผลรวมนี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือผู้ใช้คนอื่นใดเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นในการแบ่งส่วนลูกค้าออกเป็นเซกเมนต์หรือกลุ่ม เพื่อนำเสนอการโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
 • บริการตามตำแหน่งที่ตั้ง เราอาจเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์ของท่าน โดยใช้จานดาวเทียม เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณ WiFi หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมผ่านแอปหรือโปรแกรมอื่น (ทั้งในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรกหรือในภายหลัง) เพื่อปรับปรุงข้อเสนอพิเศษและเปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานตามตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือของท่าน หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน แอปหรือโปรแกรมอื่นจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งนี้ต่อไปตามการตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลของท่าน
  • การเลือกไม่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง ผู้ใช้สามารถระบุได้จากระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เพื่อให้แสดงตำแหน่งที่ตั้งตลอดเวลา ขณะที่ใช้แอปเท่านั้น หรือไม่แสดงตลอดเวลา หากท่านเลือก ขณะที่ใช้แอปเท่านั้น เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จนกว่าท่านจะออกจากระบบหรือปิดแอปพลิเคชัน หรือเมื่อท่านใช้การตั้งค่าบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นของท่านเพื่อปิดใช้งานการแสดงตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอป Bonvoy™ หรือโปรแกรมอื่น

กลับไปด้านบน

เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีการใดและในกรณีใด

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัทแมริออทต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

 • บริการออนไลน์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ เมื่อท่านเข้าใช้งานบริการออนไลน์ของเรา โดยการดำเนินการต่าง ๆ อย่าง แต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกดู สำรองห้องพัก ซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์หรือแอปของเรา ติดต่อกับเรา หรือเชื่อมโยงกับเรา หรือโพสต์ข้อความในหน้าสื่อสังคม หรือลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว หรือเข้าร่วมในการสำรวจ การประกวดเพื่อชิงรางวัล หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย
 • การเยี่ยมชมโรงแรมและการปฏิสัมพันธ์ทางออฟไลน์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเยี่ยมชมโรงแรม บ้านและวิลล่าของเรา หรือใช้บริการและร้านค้าภายในโรงแรม เช่น ร้านอาหาร บริการคอนเซียจ สโมสรสุขภาพ บริการดูแลเด็ก และสปา เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันเมื่อท่านไปร่วมงานอีเวนต์ส่งเสริมการขายที่เราเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ให้การสนับสนุน หรือที่เราเข้าร่วมด้วย หรือเมื่อท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ศูนย์บริการลูกค้า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสำรองห้องพักทางโทรศัพท์ ติดต่อกับเราทางอีเมล โทรสาร หรือผ่านบริการแชทออนไลน์ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า การสื่อสารเหล่านี้อาจมีการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรับประกันคุณภาพและการฝึกอบรม
 • เจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทที่เราบริหารจัดการ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของโดยอิสระและดำเนินการตามข้อตกลงกับเราในการดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจมีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออทผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงผู้ดำเนินการที่เป็นบุคคลภายนอกและบริษัทบริหารจัดการ
 • บริษัทบริหารจัดการบ้านและวิลล่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทเหล่านี้ซึ่งทำหน้าที่จัดการดูแลบ้านและวิลล่า การจองบ้านและวิลล่าของท่าน และให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ท่านระหว่างที่เข้าพักในบ้านและวิลล่า (“บริษัทบริหารจัดการบ้านและวิลล่า”) ทั้งนี้ บริษัทบริหารจัดการบ้านและวิลล่ามีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออท
 • ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทต่าง ๆ เมื่อเราออกใบอนุญาตหรือจัดทำข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันในการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออท (“ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย”) ตัวอย่างของผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ Marriott Vacations Worldwide Corporation และ Vistana Signature Experiences, Inc. ซึ่งเป็นพันธมิตรที่พักแบบปันส่วนเวลา (ไทม์แชร์) ของเรา ตัวอย่างของผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ได้แก่ Cruise Yacht Optco Ltd. d/b/a The Ritz-Carlton Yacht Collection ซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทและพันธมิตรบัตรเครดิตที่ใช้แบรนด์ร่วม ทั้งนี้ ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมายมีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออท
 • พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับเราในการจัดหาสินค้า บริการ หรือข้อเสนอที่ตรงกับประสบการณ์ของท่านที่โรงแรมหรือบ้านและวิลล่าของเรา หรือที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ (“พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์”) ตัวอย่างของพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ร้านค้าภายในโรงแรม พันธมิตรตัวแทนการเดินทางและการท่องเที่ยว พันธมิตรที่พักแบบปันส่วนเวลา (ไทม์แชร์) ผู้ให้บริการรถเช่า และแพลตฟอร์มให้บริการจองด้านการเดินทาง ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์มีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออท
 • แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรร่วมทางการตลาด และบุคคลภายนอกอื่น ๆ
 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่จัดหาไว้ให้ภายในโรงแรมของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตของโรงแรม หรือเราอาจจัดหาอุปกรณ์ช่วยสั่งงานสมาร์ทโฮมไว้ให้ท่านใช้ในการปรับแต่งที่พักและประสบการณ์ของท่านตามความต้องการ

กลับไปด้านบน

เหตุผลที่เราเก็บข้อมูลของท่าน (มูลฐานทางกฎหมาย)

วัตถุประสงค์คำอธิบายของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์มูลฐานทางกฎหมาย
การสำรองห้องพักและการลงทะเบียนแขกผู้เข้าพักกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การอำนวยความสะดวกในการสำรองที่พักโรงแรมและการจองบริการที่เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารก่อนเดินทางมาถึง (โลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลง ความต้องการ เป็นต้น) และการดำเนินการชำระเงินและเงินมัดจำ

การปฏิบัติตามสัญญาต่อบุคคลสำหรับแขกที่สำรองห้องพัก

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับบุคคลที่สำรองห้องพัก ตัวอย่างเช่น การดำเนินการตามความต้องการของบุคคล ตลอดจนของบุคคลใดก็ตามที่ร่วมเดินทางกับแขกผู้เข้าพักรายหลัก (เช่น คู่สมรส บุตร เพื่อน)

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

แผนกต้อนรับและบริการภายในโรงแรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและเช็คเอาท์ การดำเนินการชำระเงิน การจัดหาบริการที่สอดคล้องและตามความต้องการเฉพาะบุคคล และคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการภายในโรงแรม (ตามการใช้บริการหรือความต้องการที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้) การจัดหาบริการคอนเซียร์จ การจัดเก็บกระเป๋า และการจอดรถ การจัดเตรียมกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในนามของแขก (เช่น การประสานงานเรื่องการท่องเที่ยวและการเที่ยวชมสถานที่อื่น ๆ การจัดเตรียมรถแท็กซี่ บริการรถรับส่ง และพนักงานขับรถ และการอำนวยความสะดวกในการสำรองที่และการจองบริการที่ร้านอาหารและงานอีเวนต์) การจัดการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ WiFi โทรทัศน์ และบริการเชื่อมต่ออื่น ๆ (รวมทั้งการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ธุรกิจ เช่น บริการโทรสารและการถ่ายเอกสาร) และระบบความบันเทิง (เช่น PlayStation และเครื่องเล่นเพลง) การอำนวยความสะดวกเรื่องการรับประทานอาหารในห้องพัก (รวมถึงการพิจารณาข้อจำกัดเรื่องอาหารหรือสุขภาพอื่นใดที่แขกได้แจ้งให้ทราบ) บริการงานแม่บ้าน (รวมถึงความต้องการพิเศษสำหรับหมอน ผ้านวม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดที่แขกได้แจ้งให้ทราบ) และบริการซักแห้ง การจัดการกับคำร้องขอ การสอบถาม และการร้องเรียนของลูกค้า และการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับสินค้าและบริการที่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสื่อความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่)

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การดำเนินการชำระเงิน

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การดำเนินการตามความต้องการของแขก (เช่น ห้องใกล้ลิฟต์ หรือห้องชั้นบนสุด)

การให้ความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเรื่องอาหารที่แขกต้องการให้จัดหา

ข้อผูกพันตามกฎหมาย เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวประชาชน ในกรณีที่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย

งานประชุมและงานอีเวนต์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับการวางแผนงานประชุมและงานอีเวนต์อื่น ๆ (“งานอีเวนต์”) การอำนวยความสะดวกในการสำรองและการจองต่าง ๆ สำหรับงานอีเวนต์ การมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารก่อนงานอีเวนต์ (โลจิสติกส์ ที่พัก การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น) การจัดเตรียมและการประสานงานของงานอีเวนต์ที่สอดคล้องตามคำสั่ง ความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า การอำนวยความสะดวกในการจัดเลี้ยงอาหาร การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการขอคืนจำนวนเงินที่ต้องชำระ การดำเนินการชำระเงินและเงินมัดจำ การตรวจสอบเครดิต การจัดการกับคำร้องขอ การสอบถาม และการร้องเรียนของลูกค้า และการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างงานอีเวนต์

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานอีเวนต์ที่วางแผนไว้

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือข้อกังวลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

การดำเนินงานและธุรกิจทั่วไปของแมริออทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การจัดการบริการช่วยเหลือลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อการสอบถาม ความคิดเห็น และการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการใด ๆ ของเรา (เช่น แบบพบหน้ากัน ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคม) การจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง การจัดการบริการออนไลน์ (รวมถึง การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงาน และการโฮสต์ข้อมูล) การติดตามตรวจสอบและการวิเคราะห์การใช้บริการและการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการ การตลาด โปรแกรม ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า การรวบรวมข้อเสนอแนะ การดำเนินการโครงการนำร่องสำหรับบริการที่อาจเป็นบริการใหม่ และรวมทั้งบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่และการปรับปรุงบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการอำนวยความสะดวกในการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และการปรับโครงสร้างองค์กรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจอื่น ๆ ของเรา (รวมถึงธุรกรรมที่ได้วางแผนไว้)

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การรับรองการใช้งานได้ของบริการออนไลน์ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ สามารถทำการสำรองออนไลน์หรือจัดการบัญชีโปรแกรมความภักดี

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตอบสนองต่อการร้องเรียนและข้อกังวลของลูกค้า

การให้ความยินยอม เช่น สำหรับโปรแกรมทางการตลาด

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและอุบัติการณ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การรับรองความปลอดภัยของบริการภายในโรงแรม การตอบสนอง การจัดการ และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางการแพทย์และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ภายในโรงแรม (รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของแพทย์ประจำโรงแรม) การเฝ้าระวังพื้นที่ภายในโรงแรมอย่างจริงจังเพื่อรับรองว่ามีการป้องกัน การตอบสนอง และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุบัติการณ์อย่างเพียงพอ (รวมถึงกล้องวงจรปิด) การร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการฉุกเฉิน และการส่งข้อความแจ้งให้ทราบและการแจ้งเตือนอุบัติการณ์หรือเหตุฉุกเฉิน (เช่น โดยการส่งข้อความ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความกระตุ้นบนอุปกรณ์ภาพและเสียง เป็นต้น)

การปฏิบัติตามสัญญา ตัวอย่างเช่น การรับรองความปลอดภัยของแขกและบุคลากร ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงแรม

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเฝ้าระวังพื้นที่ภายในโรงแรมผ่านกล้องวงจรปิดเพื่อรับรองความปลอดภัยของแขกและบุคลากร

ข้อผูกพันตามกฎหมาย เช่น การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุภายในโรงแรม

ประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตของบุคคล เช่น การติดต่อหน่วยงานทางการแพทย์หรือหน่วยบริการฉุกเฉินสำหรับแขกที่เจ็บป่วย

กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย การตอบสนองตามคำร้องขอของหน่วยงานสาธารณะและรัฐบาล การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา การปกป้องการดำเนินงานของเรา การปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทแมริออท แขกผู้เข้าพัก ผู้มาเยี่ยม และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขเยียวยาที่สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแมริออท

ข้อผูกพันตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้า

ประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตของบุคคล เช่น การติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภาวะผิดปกติและอุบัติการณ์ที่มีแขกเกี่ยวข้อง

บริการสปา ความงาม กอล์ฟ และฟิตเนสกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การอำนวยความสะดวกในการสำรองที่และการจองบริการ การพิจารณาคุณสมบัติสำหรับบริการต่าง ๆ การดำเนินการตามข้อจำกัดเรื่องความทุพพลภาพหรือข้อจำกัดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการจัดหากิจกรรม บริการ และทรีตเมนต์ที่เหมาะสมและปลอดภัย การจัดหาบริการที่สอดคล้องและตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามการใช้บริการหรือความต้องการที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ การดำเนินการชำระเงิน การจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญสำหรับทรีตเมนต์และบริการที่เฉพาะเจาะจงตามคำร้องขอ และการจัดการกับคำร้องขอ การสอบถาม และการร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การดำเนินการชำระเงิน

การให้ความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับหลังขณะให้บริการนวด

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจัดหาบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล (เช่น การเสนอโอกาสในการเล่นกอล์ฟตามกิจกรรมก่อนหน้านี้)

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

ประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตของบุคคล (เช่น เมื่อบุคคลเกิดเจ็บป่วยขณะใช้อุปกรณ์ฟิตเนส)

บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การอำนวยความสะดวกในการสำรองที่ การดำเนินการตามความต้องการเรื่องอาหาร การจัดหาบริการที่สอดคล้องและตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามการใช้บริการหรือความต้องการที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ การดำเนินการชำระเงิน การจัดเตรียมการสำรองที่ และการจัดการกับคำร้องขอ การสอบถาม และการร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การดำเนินการชำระเงิน

การให้ความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหารหรือสุขภาพของแขก ขณะสั่งอาหาร

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจัดหาบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล (เช่น การเสนอไวน์แดงให้แก่แขกตามการสั่งเครื่องดื่มครั้งก่อนหน้า)

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

ประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตของบุคคล (เช่น เมื่อบุคคลเกิดเจ็บป่วยในร้านอาหารแห่งใดแห่งหนึ่ง)

บริการที่มีเด็กเกี่ยวข้อง (สำหรับพ่อแม่เและผู้ปกครองตามกฎหมาย)กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การอำนวยความสะดวกเรื่องพี่เลี้ยงเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของโรงแรม คิดส์คลับ และโปรแกรมกอล์ฟสำหรับผู้เยาว์ การอำนวยความสะดวกในการสำรองที่และการจองบริการ การจัดเตรียมและการประสานงานที่พักโรงแรมและบริการต่าง ๆ ตามความต้องการ คำสั่ง และความคาดหวังของแขก บริการการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน บริการการรับประทานอาหาร (ตัวอย่างเช่น เมนูพิเศษสำหรับเด็ก หรือส่วนลดพิเศษสำหรับอาหารเช้าสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้)

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เมื่อเข้าพักห้องเดียวกับพ่อแม่ของเด็ก

การให้ความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เช่น การดำเนินการตามความต้องการสำหรับเด็ก

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจัดเตรียมเตียงนอนเด็ก หรือเสื้อคลุมอาบน้ำขนาดสำหรับเด็ก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับเด็ก

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

ประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตของบุคคล เช่น เมื่อเด็กเกิดเจ็บป่วยขณะร่วมกิจกรรมในคิดส์คลับ

การบริหารจัดการโปรแกรมความภักดี บัญชี และความสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้บริการในโปรแกรมความภักดีและโปรแกรมบัญชีลูกค้าอื่น ๆ และโปรแกรมบัตรชำระเงิน การพิจารณาคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ และบริการที่เกี่ยวข้อง การจัดการโปรแกรมความภักดี การจัดหาบริการที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามการใช้บริการหรือความต้องการที่สมาชิกได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ การรับรองการเข้าถึงบริการออนไลน์ การดำเนินการชำระเงิน การแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม ข้อกำหนด และเงื่อนไข และการจัดการกับคำร้องขอ การสอบถาม และการร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การประเมินคะแนนสะสมและการแจกจ่ายสิทธิประโยชน์

การให้ความยินยอม เช่น การดำเนินการตามรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ (เช่น อีเมล การส่งข้อความ)

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจัดการตามทางเลือกของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับวิธีการได้รับ ติดตามสถานะ และใช้คะแนนสะสม

ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อผูกพันในการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

การตลาด การส่งเสริมการขาย และการประกวดเพื่อชิงรางวัลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้มีอยู่หลายรายการด้วยกัน เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่แขกอาจสนใจ การจัดหาโฆษณาที่ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลสำหรับสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งอาจรวมถึงรายงานการแบ่งส่วนและการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน GDPR) การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการชิงโชค การประกวดเพื่อชิงรางวัล และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ (เช่น การประกวดภาพถ่ายวันหยุดพักผ่อนที่ดีที่สุดบนสื่อสังคม) และการจัดการกับคำร้องขอ การสอบถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การดำเนินการตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการประกวดเพื่อชิงรางวัล

การให้ความยินยอม เช่น การดำเนินการตามรูปแบบที่ต้องการสำหรับการสื่อสาร (เช่น อีเมล การส่งข้อความ)

ประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย เช่น การจัดหาโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกัน

ข้อผูกพันตามกฎหมาย เช่น การจัดการกับข้อมูลโดยสอดคล้องตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการชิงโชค

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของเราคือการมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความคาดหวังและระดับการต้อนรับที่ท่านต้องการในแต่ละขั้นตอน นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านสำรองที่พักกับเราจนกระทั่งเมื่อท่านเช็คเอาท์ โปรดดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์คำอธิบายของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์มูลฐานทางกฎหมาย
วันครบรอบสำคัญเมื่อท่านเข้าพักกับเรา เราต้องการช่วยเหลือท่านสำหรับการฉลองครบรอบสำคัญหรือวันเกิด ตัวอย่างเช่น เราจะบันทึกวันสำคัญเหล่านี้ไว้เพื่อที่เราจะได้ช่วยท่านจัดเตรียมของขวัญวันเกิดหรือวันครบรอบสำคัญการให้ความยินยอม หากเกี่ยวข้อง
ประเภทกิจกรรมหรืองานอดิเรก (เช่น การเดินทางไปเที่ยวชายหาด พี่เลี้ยงเด็ก ฟิตเนส รายละเอียดการเดินทางและพาหนะ โรงละครคิดส์คลับ ร้านอาหาร เป็นต้น)เราต้องการมั่นใจว่าเราได้จัดหาบริการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรื่นรมย์ที่แมริออทให้แก่ท่าน ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจเก็บรักษาข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับประเภทกิจกรรมที่ท่านต้องการเข้าร่วมไว้ เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถนำเสนอประสบการณ์แบบเดียวกันให้แก่ท่านเมื่อท่านมาเข้าพักกับเราในอนาคตการให้ความยินยอม หากเกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ (สามี ภรรยา บุตรชาย บุตรสาว เป็นต้น)เราเข้าใจดีว่าความต้องการของท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน (เช่น ประเภทห้องพักที่ต้องการ) เราอาจบันทึกความสัมพันธ์ของท่านไว้เพื่อช่วยให้การเข้าพักที่แมริออทของท่านได้รับความสะดวกสบายที่สุด ตัวอย่างเช่น หากเราทราบว่าท่านมีเด็กเล็กร่วมเดินทางมาด้วย เราสามารถดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับห้องพักของท่านไว้ล่วงหน้า เช่น เตียงนอนเด็ก หรือเตียงเสริมแบบพับเก็บได้

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ท่าน

การให้ความยินยอม หากเกี่ยวข้อง

ความต้องการสำหรับโรงแรม สโมสร และสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ท่านเข้าพักกับเรา เราต้องการมั่นใจว่าเราจะสามารถนำเสนอบริการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรื่นรมย์ที่แมริออทให้แก่ท่าน ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจเก็บรักษาข้อมูลความต้องการสำหรับโรงแรม สโมสร และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามความต้องการในการเข้าพักครั้งก่อนของท่านเกี่ยวกับคิดส์คลับ บริการพี่เลี้ยงเด็ก บริการสปาและความงาม กอล์ฟ ร้านอาหาร และฟิตเนส

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ท่าน

การให้ความยินยอม หากเกี่ยวข้อง

ความต้องการเรื่องอาหารเมื่อท่านเข้าพักกับเรา เราต้องการรับรองความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของท่าน และนำเสนอบริการเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรื่นรมย์ที่แมริออทให้แก่ท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกความต้องการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของท่าน เพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมหากท่านใช้บริการรูมเซอร์วิส หรือรับประทานอาหารในคาเฟ่หรือร้านอาหารของเรา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ท่าน

การให้ความยินยอม หากเกี่ยวข้อง

เราเปิดเผยข้อมูลของท่านด้วยวิธีการใดและในกรณีใด

เป้าหมายของเราคือการจัดหาบริการและการต้อนรับด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด และในการดำเนินการนั้น เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ร่วมกับบุคคลภายนอกต่อไปนี้:

 • กลุ่มบริษัทแมริออท เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับบริษัทอื่น ๆ ภายใน กลุ่มบริษัทแมริออท Open in a new browser tabเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดหาและการปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล การสื่อสารกับท่าน การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมความภักดี และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราให้สำเร็จลุล่วง เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการสำรองห้องพักกับโรงแรมที่เกี่ยวข้องและองค์กรของแมริออท เพื่อจัดการและดำเนินการสำรองห้องพักของท่านให้สำเร็จลุล่วง
 • ผู้ให้บริการ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระเงิน การจัดการตามคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตลาด การตรวจสอบ และบริการอื่น
 • ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ต่อผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจมีสิทธิภายใต้ขอบเขตจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทตามวัตถุประสงค์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระในการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้: ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจและผู้ดำเนินการที่เป็นบุคคลภายนอกและบริษัทผู้บริหารจัดการในการบริหารจัดการและการประสานงานการเข้าพักของท่านที่โรงแรมที่ตนดำเนินงาน ดังนั้นผู้รับสิทธิ์เหล่านี้จึงอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของตนเอง รวมถึงการจัดทำบัญชีและการบันทึกข้อมูล
 • เจ้าของธุรกิจ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ต่อเจ้าของโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ เจ้าของธุรกิจมีสิทธิภายใต้ขอบเขตจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทตามวัตถุประสงค์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระในการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้: เจ้าของธุรกิจอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของตนเอง รวมถึงการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล
 • บริษัทบริหารจัดการบ้านและวิลล่า เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับบริษัทบริหารจัดการบ้านและวิลล่าและผู้ให้บริการของบริษัทเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดหา การอำนวยความสะดวก และการปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล และการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมความภักดีและการตลาดของพวกเขาเอง
 • ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึง Ritz-Carleton Yacht Collection และ Marriott Vacations Worldwide เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดหาและการปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล การดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และการทำการตลาดของพวกเขาเอง ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์แมริออทได้ ซึ่งรวมถึงที่พักแบบปันส่วนเวลา (ไทม์แชร์)
 • พันธมิตรธุรกิจภายในโรงแรมและ/หรือตัวแทนการเดินทางและการท่องเที่ยว เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับสปา ร้านอาหาร สโมสรสุขภาพ บริการคอนเซียจ และร้านค้าอื่น ๆ ที่อยู่ภายในโรงแรมของเรา เพื่อการให้บริการแก่ท่านและทำการตลาดของพวกเขาเอง เช่น Disney Destinations, LLC และ Walt Disney Travel Company ขณะที่ท่านเข้าพักในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งของเราในเครือของ Walt Disney World® การแบ่งปันข้อมูลนี้ยังช่วยให้เราจัดหาบริการสำหรับการซื้อแบบแพ็กเกจจากแหล่งเดียวกันให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่าง ๆ เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน รถเช่า และโปรแกรมการท่องเที่ยว
 • พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หากกฎหมายได้ให้อนุญาตไว้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์บางรายที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า บริการ และข้อเสนอต่าง ๆ ที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ โดยการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ ทำให้เราสามารถปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลและมอบประสบการณ์การเดินทางในแบบพิเศษให้แก่ท่าน
 • บัญชีที่เชื่อมโยงกันและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกบางรายเพื่อช่วยให้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของบริษัทเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทบางแห่งอาจอนุญาตให้ท่านใช้หมายเลขประจำตัวโปรแกรมความภักดีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของท่านเพื่อรับหรือลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทดังกล่าว บริษัทเหล่านี้รวมถึงสายการบิน ผู้ให้บริการรถเช่า และผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการชิงโชคและการประกวดเพื่อชิงรางวัลต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมของท่านยังให้ท่านสามารถเชื่อมโยงบัญชีสื่อสังคมเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ได้ หรือท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีบริการออนไลน์ได้จากบัญชีสื่อสังคมของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการดังกล่าว เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้กับบุคคลภายนอกเหล่านี้ หากท่านไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้ โปรดอย่าแจ้งหมายเลขประจำตัวโปรแกรมความภักดีของท่านต่อบุคคลภายนอก อย่าใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของท่านเพื่อลงทะเบียนสำหรับการส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอก และอย่าเชื่อมโยงบัญชีบริการออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่แบ่งปันกันในลักษณะดังกล่าวนี้จะได้รับการกำกับดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและไม่อยู่ภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้
 • โปรแกรม eFolio หากท่านเป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมในโปรแกรม eFolio ของกลุ่มบริษัทแมริออท และสำรองห้องพักของท่านโดยใช้รหัสองค์กรของบริษัท หรือชำระค่าใช้จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตขององค์กร รายการคัดย่อของบัญชีค่าใช้จ่ายของท่านซึ่งแสดงรายละเอียดสินค้าและบริการที่จัดหาให้แก่ท่านอาจถูกส่งไปยังบริษัทของท่านและบริษัทบัตรเครดิต แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยนายจ้างของท่าน บริษัทหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิต และเราไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติขององค์กรเหล่านี้

การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมดังต่อไปนี้: (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบสนองตามคำร้องขอของหน่วยงานสาธารณะและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเรา เช่น ในกรณีของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ์ การถ่ายโอน หรือการโอนการครอบครองอื่น ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทแมริออท (รวมถึงการล้มละลายหรือการดำเนินการตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน) (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทแมริออท ตัวท่าน หรือบุคคลอื่น ๆ และ (ช) เพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขเยียวยาที่สามารถทำได้หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกเสียจากว่ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะไม่อนุญาตให้เราทำเช่นนั้น

กลับไปด้านบน

ข้อมูลของท่าน ทางเลือกของท่าน: ความต้องการและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

ที่แมริออท เราเชื่อว่าท่านควรมีทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เราขอเสนอตัวเลือก ข้อมูล และทางเลือกต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อให้ท่านแสดงความต้องการของท่าน ซึ่งได้แก่ ท่านต้องการเปิดเผยข้อมูลใดกับเราและมากน้อยเพียงใด และเมื่อใดและวิธีการใดที่ท่านต้องการได้รับข่าวสารจากเรา

การสื่อสารและความต้องการ

 • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการและความถี่ในการได้รับการติดต่อจากเราหรือพันธมิตรของเรา โปรดเข้าสู่ระบบไปที่โปรไฟล์บัญชีโปรแกรมความภักดีของท่าน แล้วเลือกความต้องการสำหรับการสื่อสาร
 • ท่านยังสามารถใช้ลิงก์การยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของข้อความการสื่อสารที่เราส่งไปถึงท่าน
 • หากท่านไม่ต้องการได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอีกต่อไป ท่านสามารถปฏิเสธการยอมรับได้โดยเข้าไปที่หน้าการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลดังกล่าวที่ท่านได้รับจากเรา
 • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกการได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยการส่งจดหมายถึงเราได้ตามที่อยู่นี้ Internet Customer Care – Unsubscribe, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 USA
 • หมายเหตุ: ถึงแม้ท่านได้เลือกปฏิเสธการยอมรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เราจะยังคงส่งข้อความการทำธุรกรรมการสำรองห้องพักหรือการเข้าพักของท่านให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงก่อนเดินทางมาถึง การยืนยัน และแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าพัก
 • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความต้องการพิเศษในการเข้าพักของท่าน โปรดเข้าสู่ระบบไปที่บัญชีโปรแกรมความภักดีของท่าน แล้วเลือก ตัวเลือกห้องพัก ความต้องการพิเศษในการเข้าพัก

คุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของท่านที่เกี่ยวข้องกับคุ้กกี้และข้อมูลอื่น ๆ โปรดดูหัวข้อเรื่องคุ้กกี้และข้อมูลคุ้กกี้อื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ข้างต้น

วิธีร้องขอการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ จำกัดการใช้งาน หรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการร้องขอการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ จำกัดการใช้งาน หรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่เราเมื่อก่อนหน้านี้ หรือหากท่านต้องการได้รับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อไปยังบริษัทอีกแห่งหนึ่ง (ตามที่ท่านได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวนี้) โปรดไปที่พอร์ทัลสิทธิส่วนบุคคลของเรา แล้วกรอกแบบฟอร์มนี้ Open in a new browser tab หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแบบฟอร์มนี้่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของเรา โปรดติดต่อเราที่ privacy@marriott.com โปรดดูที่ติดต่อเราได้เช่นกัน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขบัญชีโปรแกรมความภักดีซึ่งท่านได้ระบุไว้ในคำร้องขอของท่านเท่านั้น และเราอาจจำเป็นต้องขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอโดยเฉพาะของท่าน ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตอบสนองตามคำร้องขอของท่าน

แมริออทรับทราบและเคารพในความเป็นส่วนตัวของแขกผู้เข้าพักของเรา และเราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือกิจกรรมโดยเฉพาะ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเวลาโดยการติดต่อเราตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา”ด้านล่าง

กลับไปด้านบน

ข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ

องค์กรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแมริออท

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ขององค์กรอื่นใดภายนอกองค์กรของกลุ่มบริษัทแมริออท รวมถึงผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ เจ้าของ บริษัทบริหารจัดการบ้านและวิลล่าที่เป็นพันธมิตรกับเรา ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หรือบุคคลภายนอกรายใดก็ตามที่ดำเนินการบนไซต์หรือบริการใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงลิงก์มาจากบริการของเรา บริการชำระเงิน โปรแกรมความภักดี หรือเว็บไซต์ที่เป็นหน้าแรกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่โรงแรมของเรา การรวมลิงก์ดังกล่าวไว้ในบริการออนไลน์ไม่ได้แสดงว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่มีการเชื่อมโยงลิงก์ โดยทั่วไปเราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกรายใด ๆ

นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล หรือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยขององค์กรอื่น ๆ เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือนักพัฒนาแอป ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคม ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการสัญญาณไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นใด รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรอื่น ๆ ผ่านแอปหรือบนแอป หรือบนหน้าสื่อสังคมของเรา

ความปลอดภัย

เราพยายามที่จะใช้มาตรการระดับองค์กร มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบการส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเราไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีของท่านตกอยู่ในความเสี่ยง) โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีตามรายละเอียดในส่วน “ติดต่อเรา” ที่ด้านล่าง

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่นานกว่า

เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของเรารวมถึง:

 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านมีบัญชีอยู่กับเราหรือยังคงใช้บริการของเราต่อไป)
 • ข้อผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดให้เราต้องปฏิบัติตาม (ตัวอย่างเช่น กฎหมายในบางประเทศกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ก่อนที่เราจะสามารถลบข้อมูลนั้นได้)
 • ข้อแนะนำให้ทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เมื่อพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล)

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ เราขอให้ท่านโปรดอย่าส่งและอย่าเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้แก่เรา (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวใดก็ตามที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้ รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือหมายเลขบัญชีของสถาบันการเงิน พร้อมกับหรือปราศจากรหัสหรือรหัสผ่านใดก็ตามที่อาจทำให้สามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้ ประวัติเกี่ยวกับเครดิต หรือข้อมูลเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ วิถีชีวิตหรือวิธีปฏิบัติทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ ข้อมูลด้านการแพทย์หรือสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือชีวภาพ แม่แบบทางชีวภาพ ความเชื่อเรื่องการเมืองหรือหลักปรัชญา การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือสหภาพแรงงาน ข้อมูลการตรวจสอบประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีตามกฎหมาย เช่น ประวัติอาชญากรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลหรือฝ่ายปกครองอื่นใด) บนหรือผ่านบริการนี้หรือด้วยวิธีการอื่นใด

การใช้บริการโดยผู้เยาว์

บริการเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปี และเราขอให้บุคคลดังกล่าวโปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการนี้

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

กลุ่มบริษัทแมริออทเป็นองค์กรระดับโลกและให้บริการในทั่วโลก การแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการให้บริการเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลก ด้วยเหตุนี้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ไปยังองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศที่อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากมาตรฐานในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านสำรองห้องพัก เยี่ยมชม หรือเข้าพักที่โรงแรมภายใต้แบรนด์ของแมริออท หรือใช้บริการใด ๆ ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออท จะถือว่าท่านเข้าใจว่าเรามีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังทั่วโลก

ในบางสถานการณ์ ศาล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศอื่น ๆ จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) บางประเทศได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามมาตรฐานของ EEA (ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดได้ที่นี่) Open in a new browser tab

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวล่าสุด

คำอธิบาย “การแก้ไขครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนของหน้านี้ได้ระบุวันที่ซึ่งแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้เผยแพร่แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ในบริการออนไลน์แล้ว หากท่านต้องการตรวจสอบแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าการปรับปรุงครั้งนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@marriott.com

กลับไปด้านบน

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy@marriott.com

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือบริษัท Marriott International Inc. ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่ตั้งอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือบริษัท Luxury Reservations Limited ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Luxury Reservations Limited
10 Earlsfort Terrace
Dublin D02 T380
Ireland

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ควบคุมข้อมูล

กลุ่มบริษัทแมริออทดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลอิสระร่วมกับเจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิภายใต้ขอบเขตจำกัดในการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมตามคำอธิบายด้านล่าง:

เจ้าของที่พัก เนื่องจากกลุ่มบริษัทแมริออทอาจจะไม่ใช่เจ้าของโรงแรมที่ท่านจองเพื่อการเข้าพัก เราจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าของโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ เจ้าของที่พักมีสิทธิภายใต้ขอบเขตจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทตามวัตถุประสงค์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของตนเอง รวมถึงการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ โรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทบางแห่งอาจมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของและบริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงแฟรนไชส์กับกลุ่มบริษัทแมริออท ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจมีสิทธิภายใต้ขอบเขตจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทตามวัตถุประสงค์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและการประสานงานการเข้าพักของท่านที่โรงแรมเหล่านี้ และเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของตนเอง รวมถึงการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูล

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลประจำประเทศหรือภูมิภาคของท่านได้ที่ MarriottDPO@marriott.com ในอีเมลของท่าน โปรดระบุว่าท่านทำการติดต่อเราจากประเทศใด
 • ส่งคำร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน หรือในสถานที่ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ได้ที่ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 Open in a new browser tab

กลับไปด้านบน